پر از خالی....

پر از خالی....
من بوسه های لب به لب موج وساحلم . . .

پیوندها

من شبیه درخت بی بارم

مثل یک عمر بی ثمر ،خسته

میروم تا به ناکجا برسم

مثل ک باد ،دربدر،خسته


از هیاهوی قصه های زمین

چه شلوغ است ذهن بیمارم

از درون خودم چه بی خبرم

من که از عالمی خبر دارم


اصلا انگار تخته پاره ام و

روی دریای غم رها شده ام

میبرد هرطرف مرا موج و

زخمی خشم صخره ها شده ام . . .


مانده ام بین گیر ودار دلم

بین امواج تاب و تب تنها . . .

مثل آن عابری که جا مانده

زیر باران نیمه شب تنها . . . 


از خودم . . .


  • ASHKIREZA

دائم الخمرتر از انگورم
ساقی هر دو جهانم حیدر
رزق از دست علی می‌گیرم
نمک و گرمی نانم حیدر
چشمه باشم، غلیانم حیدر
رود باشم، جَرَیانم حیدر
قلب باشم، ضربانم حیدر
جسم باشم، شریانم حیدر
شور باشم، هیجانم حیدر
همه‌ی کون و مکانم حیدر
حرف حرفم شده حیدر حیدر
که الفبای زبانم حیدر
کفر با یاد علی ایمان است
اشهد انّ اذانم حیدر
رضا احسان‌پور

  • ASHKIREZA

دلم گرفته کجایی ای آشنای همیشه

بیا که هیچ ندارم جز حرفهای همیشه

هزار لعنت و نفرین به آن شبی که شکستم

و خواند فاتحه ام را دلم برای همیشه

تمام آینه ها را شکسته ام که نبینم 

شکست خوردن خودرا در انزوای  همیشه

میان موج پیاپی نشسته ام به تماشا

وبسته ام دل خودرا به ناخدای همیشه

........................................

کمی ببار دوباره که جان تازه بگیرم 

ببار حضرت باران ببار جای همیشه . . .


از خودم

 

  • ASHKIREZA