پر از خالی....

پر از خالی....
من بوسه های لب به لب موج وساحلم . . .

پیوندها

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است

  • ASHKIREZA